TK MILO
Skip Navigation Links

Poslední výsledky

23.5.2019
Jiří Luběník - Filip Hrabal
2:6 5:7
23.5.2019
Zdeněk Pavlinec - Jan Medřík
6:2 4:6 2:6
23.5.2019
Tomáš Hrbáček - Robert Kral
3:6 5:7
23.5.2019
Radomil Janků - Pavel Šubrt
6:0 6:0
23.5.2019
Radek Vodička - Marek Coufal
6:3 6:3
23.5.2019
Rudolf Guzik - Marek Coufal
6:1 6:0
22.5.2019
Pavel Calábek - Pavel Muller
6:4 6:3
22.5.2019
Dana Homolová - Zdeněk Hrbáček
6:3 7:6(5)
22.5.2019
Radek Vodička - Pavel Šošolík
4:6 2:6
22.5.2019
zdenek Řehák - Aleš Holý
3:6 4:6

Pravidla

Pravidla ligové soutěže MILO OPEN 2019

 

A) MILO OPEN je amatérská tenisová soutěž ve dvouhře nebo čtyřhře mužů a žen, která probíhá v průběhu letní sezóny. Soutěže se mohou zúčastnit hráči, kteří nebyli v posledních 10 letech (muži) a 5 letech (ženy) registrováni u Českého tenisového svazu jako hráči. Pořadatel soutěže může udělit výjimku. Startovné činí v případě dvojhry 250,-Kč pro členy TK MILO Olomouc (se zaplacenými hracími poplatky pro aktuální sezónu), pro ostatní 500,-Kč, v případě čyřhry 200,-Kč pro členy TK MILO Olomouc (se zaplacenými hracími poplatky pro aktuální sezónu), pro ostatní 400,-Kč. Startovné je třeba  uhradit pořadateli nejpozději do 30. dubna příslušného roku na číslo účtu TK Milo Olomouc: 35-7157740287/0100. V případě účasti hráče ve dvojhře i čtyřhře je třeba startovné uhradit dvakrát (ve čtyřhře platí každý hráč zvlášť)

B) Soutěž sestává v roce 2019 z pěti kol. Hráči (dvojice) budou rozděleni do skupin po čtyřech (ideálně). Rozdělení hráčů a hráček do skupin pro první kolo soutěže bude vycházet z výsledků minulého ročníku soutěže. Ženy hrají ve skupinách s muži. Noví účastníci soutěže budou začleněni do skupin na základě subjektivního rozhodnutí pořadatele. Skupiny budou očíslovány od I výše, přičemž skupina s vyšším číslem je na kvalitativně nižší úrovni než skupina s nižším číslem. V rámci jednoho kola odehraje každý s každým ve skupině jedno utkání.

C) Pro každé kolo je jeden hráč (v případě čtyřhry dvojice) určen jako „domácí“. Ten je povinen nabídnout „hostujícímu“ hráči termín pro odehrání utkání v prvních pěti dnech časového rozmezí, které je určeno pro příslušné kolo. Časové rozmezí pro jedno kolo soutěže je zpravidla 30 dní. Pokud „hostující“ hráč (dvojice) nepřijme nabízený termín, „domácí“ hráč je povinen nabídnout další dva náhradní termíny. Pokud tímto řádným způsobem „domácí“ hráč nevyzve „hostujícího“ hráče, je zápas kontumován ve prospěch „hostujícího“ hráče. V případě, že „hostující“ hráč nepřijme žádný ze tří nabízených termínů, je povinen nabídnout alternativní termín, na kterém se shodne s hráčem „domácím“. Pokud tak neučiní, je zápas kontumován ve prospěch „domácího“ hráče. Velmi prosíme o maximální vstřícnost protihráčů při domlouvání zápasů!

D) Výsledek zápasu je povinen zapsat „domácí“ hráč do tabulky na gotenis.cz/milo/, a to nejpozději do 20 hod posledního dne vymezeného termínu pro příslušné hrací kolo (nejlépe však ihned po odehrání zápasu). Pokud tak neučiní, bude zápas kontumován ve prospěch „hostujícího“ hráče.

E) Každý zápas musí být odehrán v termínu určeném pro příslušné hrací kolo. Nedostaví-li se některý z hráčů k dojednanému zápasu bez předchozí omluvy, je výsledek kontumován v jeho neprospěch. Neodehrají-li hráči zápas v řádném termínu a neohlásí-li výsledek zápasu v řádném termínu, bude výsledek zápasu kontumován podle výše uvedených pravidel. Neodehraje-li hráč (dvojice) ve dvou kolech po sobě po dvou zápasech (nebo více), bude ze soutěže vyřazen.

F) „Domácí“ hráč je povinen zajistit na zápas nové míče (4ks) a rezervovat tenisový kurt (doporučuje se alespoň na 90 minut, aby nedocházelo k tomu, že utkání nebude moci být řádně dohráno). Výlohy za pronájem tenisového kurtu k utkání v rámci MILO OPEN hradí „domácí“ i „hostující“ hráči rovným dílem, resp. každý platí půl kurtu.

G) Každý zápas se hraje na dvě sady do 6 gamů, za stavu 6:6 rozhoduje tie-berak (do 7 bodů). V případě stavu 1:1 na sety se hraje třetí set. Další pravidla pro průběh zápasu jsou shodná s pravidly tenisu schválenými Českým tenisovým svazem (www.cztenis.cz).

H) Po odehrání všech zápasů ve skupině je stanoveno pořadí hráčů ve skupině podle výsledků. První ze skupiny postupuje do nejbližší vyšší skupiny, poslední ze skupiny sestupuje o jednu skupinu níže. O pořadí ve skupině rozhoduje: 1) počet vyhraných zápasů, 2) vzájemný zápas, 3) poměr vyhraných ku prohraným setům v  minitabulce hráčů se stejným počtem vyhraných zápasů 4) poměr vyhraných ku prohraným setům v kompletní tabulce, 5) poměr vyhraných ku prohraným gamům v minitabulce hráčů se stejným počtem vyhraných zápasů, 6) poměr vyhraných ku prohraným gamům v kompletní tabulce, 7) počet vyhraných gamů v minitabulce hráčů se stejným počtem vyhraných zápasů, 8) počet vyhraných gamů v kompletní tabulce, 9) los.

I) Za vyhrané zápasy získávají hráči body. Za vyhraný zápas v nejnižší skupině získává hráč 1 bod. Každá vyšší skupina značí vždy o bod vyšší hodnocení (tedy např. je-li celkem 12 skupin, za vítězství v zápase v 1. skupině získává hráč 12 bodů). Každý hráč získává po odehrání nadpoloviční většiny zápasů ve skupině body za účast. Bodové hodnocení za účast odpovídá úrovni skupiny (nejnižší skupina 1 bod, každá vyšší vždy o bod více). Hráč, který po odehrání všech kol získá nejvíce bodů, se stává vítězem celého ročníku MILO OPEN.

J) Soutěž se hraje výhradně na antukových tenisových dvorcích v Olomouci a blízkém okolí. Zápas je možno odehrát v těchto čtyřech areálech: TK Milo Olomouc, ČLTK, Omegacentrum Olomouc a SK Véska. Omezený výběr areálů je stanoven proto, aby nedocházelo k volbě prostor a povrchů nevhodných k tenisovému utkání.

K) Ceny obdrží hráči, kteří se umístí v soutěži na 1.-3. místě. V případě dvouher v roce 2019 získává první v pořadí jako cenu pohár a 18 dóz míčů Wilson US Open, druhý pak pohár a 12 dóz míčů a třetí pohár a 6 dóz míčů. V případě čtyřher v roce 2019 (platí při přihlášení minimálně 12 márů) získává každý hráč z páru na prvním místě jako cenu pohár a 9 dóz míčů Wilson US Open, každý hráč z páru na druhém místě jako cenu pohár a 6 dóz míčů Wilson US Open a každý hráč z páru na třetím místě jako cenu pohár a 3 dózy míčů Wilson US Open. Další ceny mohou být doplněny.

L) Hráči se účastní soutěže na vlastní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdravotní stav soutěžících.

M) Nastane-li v soutěži jakákoli sporná situace, již tyto pravidla nepostihují, rozhodnutí sporu náleží výhradně zástupci pořadatelr soutěže, který se zavazuje posuzovat situace a rozhodovat v duchu fair play a v zájmu hladkého průběhu soutěže.